Trening dla handlowców

Informacje wprowadzające do treningów wiedzy:

  1. Otrzymasz 16 losowo wybranych pytań.
  2. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź możesz otrzymać maksymalnie 6 punktów.
  3. Podczas udzielania odpowiedzi dokonywany jest pomiar czasu. Jeżeli udzielisz poprawną odpowiedź lecz nie zmieścisz się w podanym czasie to liczba przyznanych punktów proporcjonalnie do upływu czasu spada.
  4. Na niektóre pytania może być kilka właściwych odpowiedzi.
  5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 96.
  6. Na zakończenie testu otrzymasz zestawienie swoich wyników.
  7. Jeżeli zechcesz poprawić swój wynik będziesz miał możliwość ponownego wypełnienia treningu.
  8. W rankingu handlowców publikujemy wyłącznie Nick jaki wpiszesz.

Uwaga: po wypełnieniu poniższych danych i naciśnięciu "Rozpocznij trening" zostanie uruchomiony pomiar czasu.

{{ errors.first('nick') }}
{{ errors.first('email') }}
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych