Trening techniczny dla mechaników

Informacje wprowadzające do Treningów Wiedzy:

  1. Z bazy blisko 1200 pytań otrzymasz 50 losowo wybranych.
  2. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź (w określonym czasie: 15sek., 30sek. lub 45sek.) możesz otrzymać maksymalnie 6 punktów.
  3. Podczas udzielania odpowiedzi dokonywany jest pomiar czasu. Jeżeli udzielisz poprawną odpowiedź, lecz nie zmieścisz się w podanym przy pytaniu czasie, to liczba przyznanych punktów spada proporcjonalnie do upływu czasu i osiąga poziom zero po upłynięciu dwa razy dłuższego czasu niż został przewidziany na zadane pytanie.
  4. Na niektóre pytania może być kilka właściwych odpowiedzi.
  5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 300.
  6. Na zakończenie testu otrzymasz zestawienie swoich wyników, a w pytaniach, gdzie popełniłeś błąd będziesz miał możliwość zapoznania się z poprawnymi odpowiedziami.
  7. Jeżeli zechcesz poprawić swój wynik, będziesz miał możliwość ponownego wypełnienia treningu.
  8. W rankingu mechaników publikujemy wyłącznie Nick jaki wpiszesz.

Uwaga: po wypełnieniu poniższych danych i naciśnięciu "Rozpocznij trening" zostanie uruchomiony pomiar czasu.

{{ errors.first('nick') }}
{{ errors.first('email') }}
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych